Effective Giving Mini Masters


Om de wereld maximaal te verbeteren is het essentieel om effectief te geven. In de ‘Effective Giving Mini Masters’ gaat een groep bijzondere vermogensfondsen en filantropen samen op een intensieve reis om met elkaar te leren hoe we ieder onze unieke middelen zo effectief mogelijk in kunnen zetten.

 

 

In 2017 hebben we de eerste ‘Mini Masters Effective Giving’ afgerond. Een uitdagende reis van 5 dagen met 12 grote filantropen en vermogensfondsen, waar we samen heel veel geleerd hebben over effectief geven en de basis samen gecreëerd hebben voor de Effective Giving community.

We doen deze ‘deep dive’ op dit moment één keer per jaar. De Mini Masters 2018 start op 5 april. Vanwege de zeer  beperkte plekken is deelname uitsluitend op uitnodiging, maar interesse melden kan via community@effectivegiving.nl.

 


Wat houdt het in?

Iedere klas bestaat uit een groep van maximaal 12 bijzondere filantropen en ‘decision makers’ uit vermogensfondsen, die samen gaan leren hoe ze hun unieke middelen op de meest effectieve manier in kunnen zetten. 

We ontmoeten elkaar op donderdagen, om de paar weken, tussen 10.00-19.00 inclusief gezamenlijk diner, bij Anna Haen in Abcoude. In de tijd tussen de sessies lezen de deelnemers cases en vervullen zij opdrachten (samen met andere stakeholders (familieleden, bestuur, etc), die in totaal per tussenperiode zo’n 8-10 uur zullen beslaan).

Ondanks dat de Mini Masters vol theorie, case studies en sprekers zit, is er juist enorm veel ruimte voor de eigenheid van iedere gever. In groepsverband, gevoed door de Effective Giving principes, onderzoek en ervaringen van effectieve gevers die ons al voor gingen, leggen we in deze Mini Masters ieder onze eigen filantropische puzzel op basis van de kompas: maximale effectiviteit met de unieke middelen. De behoefte van de deelnemers zijn leidend, zowel in het leggen van die puzzel als in de vormgeving van het gedetailleerde curriculum van de Mini Masters.

 


Fase 1: Gearing up for impact

 

Dag 1 – donderdag 5 april 2018 (10:00-19:00)

 • Introductie deelnemers
 • Introductie en oefenen met Effective Giving manier van denken en principes
 • Eerste EG Case Study (Why: Missie)

 

Dag 2 – donderdag 19 april 2018 (10:00-19:00)

 • Reflecties Effective Giving principes
 • Tweede EG Case Study (How: Strategie)
 • Derde EG Case Study (What: Tactiek)

 

Dag 3 – donderdag 17 mei 2018 (10:00-19:00)

 • Toepassing Effective Giving principes op de eigen case – Why: Missie
 • Toepassing Effective Giving principes op de eigen case – How: Strategie
 • Toepassing Effective Giving principes op de eigen case – What: Tactiek

 

Dag 4 – donderdag 7 juni 2018 (10:00-19:00)

 • Presentatie voorlopige conclusies toepassing Effective Giving principes op de Why (Missie), How (Strategie), What (Tactiek) op de eigen case
 • Basis onderzoeks begrip in effect (impact) metingen in het sociale domein
 • Formulering onderzoeksvraag

 

Fase 2: Onderzoek

 

Na Dag 4 gaan de deelnemers 2-3 maanden samen met professionele onderzoekers aan de slag om zicht te krijgen op het bestaande bewijs voor de effectiviteit van de voorgestelde strategieën en/of specifieke interventies. Kennis is een fundamentele pijler in Effectief Geven. Dat begint al met erkennen dat de huidige kennis vaak beperkt is, om vervolgens samen te werken met onafhankelijke professionele onderzoekers om die kennis te vergroten. Ook de kwaliteit van die kennis speelt een belangrijke rol. Door dit onderzoek krijgen Effectief Gevers veel meer inzicht in het kennislandschap van het ‘goed doen’, wat hen blijvend zal helpen wanneer zij hun geef-puzzel opnieuw aanscherpen.

 

Fase 3: Realising impact

 

Dag 5 – donderdag 6 september 2018 (10:00-19;00)

 • Presentatie voorgenomen geef-plan Why (Missie), How (Strategie), What (Tactiek)
 • Vormgeving individueel stappenplan om geplande geef-plan te realiseren

 


Kosten

Mini Masters (5 dagen): €2.500

 • Deze kosten zijn puur kostendekkend (Effective Giving heeft geen winstdoel)
 • Inclusief alle lesmateriaal en maaltijden (coffee-breaks, lunch en diner)

 

Het Eigen Onderzoek (fase 2): nog te bevestigen

 • Deze kosten worden direct betaald aan een professionele onderzoeker die in fase 2 met jouw onderzoeksvraag aan de slag gaat

 


Meer Informatie

Deelname aan deze Effective Giving Mini-Masters is exclusief op uitnodiging. Voor meer informatie neem contact op met:

 

Kellie Liket | Co-founder
kellie@effectivegiving.nl | tel: 06 4125 4630

Robert Boogaard | Co-founder
robert@effectivegiving.nl | tel: 06 8140 9747