Onze gedeelde basisprincipes


Voor ons als leden van de Effective Giving community zijn de volgende uitgangspunten belangrijk voor onze filantropie:

  • We houden ons bezig met filantropie om anderen te helpen
  • Ons doel is te proberen maximaal bij te dragen aan een betere wereld
  • ‘Goed doen’ is voor ons niet genoeg, wij zijn steeds weer op zoek naar hoe het nog effectiever kan
  • Voor ons zijn alle mensen gelijk, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of locatie
  • Wij erkennen dat er geen objectieve waarheden zijn, maar geloven in het nut van (wetenschappelijke) kennis, data en kritisch en rationeel redeneren om onze impact te verhogen

(Let op: dit betekent niet dat je niet ontzettend veel plezier hebt in het effectief geven!)

 

Gedeelde basisprincipes

 

1. Unieke middelen

De unieke middelen die iedere filantroop tot zijn of haar beschikking heeft, in de vorm van financiële middelen, kennis, netwerk, passie en tijd, zijn van invloed op het vinden van de meest effectieve aanpak.

Wanneer je je als effectief gever bewust bent van de unieke middelen die je ter beschikking kunt stellen, kun je tegelijkertijd kritisch overwegen hoe deze middelen zo goed mogelijk bij kunnen dragen aan de maximalisatie van jouw toegevoegde waarde in het filantropische landschap.

 

2. Prioriteiten stellen

De serieuze problemen in de wereld zijn groot. Of je nu een paar duizend, een paar honderdduizend, of paar miljoen euro per jaar geeft, je middelen zijn altijd beperkt in relatie tot deze grote problemen.

We moeten dus kiezen. En dat betekent dat we altijd prioriteiten moeten stellen in waar we ons op willen focussen, omdat de euro’s (en overige unieke middelen) nou eenmaal maar één keer besteed kunnen worden. Er zit altijd een subjectief element in deze prioriteringen (hoe weeg je een mensenleven af tegen dat van een dier, hoe weeg je huidige generaties af tegen toekomstige). Echter, door deze expliciet te maken kunnen we, met behulp van valide data, logische prioriteringen maken die de impact van onze bijdragen aan de wereld enorm kunnen verhogen.

 

3. Kosteneffectiviteit

De groeiende hoeveelheid gedegen impact evaluaties laten zien dat interventies en organisaties (zelfs binnen hetzelfde focusgebied) 10x, 100x of soms zelfs 1000x effectiever kunnen zijn dan andere.

Effectieve gevers bevragen de kosteneffectiviteit binnen een ‘cause area’ (bv: eenzaamheid ouderen) en ook tussen cause areas (bv: eenzaamheid ouderen vs gezondheid kinderen).

We kijken in onze keuzes dus naar het effect dat we per € kunnen behalen. Daar speelt preferentie voor de kans op succes (risico) ook een belangrijke rol in, want er zijn acties met meer en minder krachtige evidence. Wat willen we: verzekerd succes of acties waarvan de potentiële impact groot is, maar de kans op succes misschien beperkt?

 

4. Neglectedness (aanwezigheid van middelen en spelers)

Als een groot aantal actoren met heel veel middelen zich al actief inzetten om een bepaald probleem te funden, dan wordt waarschijnlijk de toegevoegde waarde van jouw unieke middelen steeds minder. Effectiviteit heeft te maken met de marginal impact returns van jouw inzet.

Vaak hebben verwaarloosde geef-opties, waar minder actoren zich op focussen, meer potentie om echt een groot verschil met jouw bijdrage te kunnen maken. Bijvoorbeeld onderzoek financieren in een cause area waar andere alleen implementerende organisaties steunen.

We zoeken als effectief gevers daarom bewust naar verwaarloosde gebieden waar voor ons de meeste potentie zit om de grootste marginal impact returns te hebben.

 

5. Additionaliteit (het verschil dat jouw bijdrage maakt)

We zijn ons er goed van bewust dat de bijdrage van onze unieke middelen bestaat uit het verschil tussen wat er nu gebeurt versus wat er zonder ons gebeurd zou zijn.

Om maximaal bij te dragen, probeer je dus zaken te ondersteunen die zonder jouw bijdrage niet zouden gebeuren. Wat kan helpen is om je af te vragen of wanneer we een grant niet maken, de financiering toch geregeld zou worden. Ook moeten we voorzichtig zijn met het claimen van succes; vaak tonen evaluaties aan dat er vooruitgang is, maar laten ze niet nauwkeurig zien of die vooruitgang ook daadwerkelijk een gevolg is van ons interveniëren.

 

6. Baseren op bewijs

Voor ons is intuïtie/anekdotisch bewijs niet genoeg om cause areas, interventiestrategieën en organisaties te kiezen. Indien mogelijk baseren we daarom keuzes op zo sterk mogelijk bestaand bewijs van effecten en zetten we deze af tegen de kosten.

Maar bewijs is zeker niet altijd beschikbaar; vooral niet bij nieuwe, innovatieve interventies of interventies die heel complex, indirect of systeem-focused zijn. Betekent dit dan dat we dit soort interventies niet moet ondersteunen? Wij denken absoluut van niet! Als vermogensfonds of grote filantroop beschik je vaak over unieke middelen (zie (1)) die juist voor dit soort geef-opties van doorslaggevend belang kunnen zijn. We reflecteren echter wel op de vraag of we de juiste speler zijn om het risico op succes goed in te kunnen schatten.

Bij gebrek aan solide bewijs van effectiviteit baseren we keuzes op de sterkst mogelijke verwachting van effectiviteit. We schatten deze verwachting wel heel kritisch in, en wegen deze af tegen andere bewezen interventies, voordat we keuzes maken.

 

7. Gebrek aan kennis

Als effectief gever erkennen we dat er een aanzienlijk gebrek is aan kennis en bewijs, op alle relevante niveaus. Denk aan prioriteringstechnieken, data en methodieken om perfecte vergelijkingen te maken tussen cause areas of strategieën, impact evaluaties van verschillende manieren om te interveniëren, methodologieën om de beste implementerende organisaties of andere organisatievormen te identificeren en welke manieren van geven het beste zijn voor effectiviteit.

Om maximaal bij te kunnen dragen, zijn we daarom als effectieve gevers bewust bezig continu (betere) kennis te vergaren en ons te blijven ontwikkelen. Deze kennis passen we direct toe, zodat we onze aanpak steeds kunnen bijstellen en verbeteren.

 

8. Informatie delen

Gezien het gebrek aan kennis is collectieve kennis vergroten zeer belangrijk. Wij delen daarom bestaande en nieuwe kennis proactief met anderen, want dan is kennis een effectievere investering.

We delen natuurlijk niet alleen successen, maar juist ook mislukkingen. Dit doen we open en zo hopen we dat we anderen kunnen helpen om ervan te leren en om herhaling van fouten te voorkomen.

 

Samen leren

Samen leren: dat is in essentie wat de Effective Giving community doet. Filantropen en vermogensfondsen in onze community gaan samen een denkproces in als eerste stap in hun reis naar effectief geven. Hierbij gebruiken zij de hierboven genoemde basisprincipes. De meesten van ons zijn tot de community toegetreden door deel te nemen aan de Mini Masters. Wil je eerst meer leren over Effective Giving? Meld je dan aan voor onze Masterclass.